Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

512 718 101; 61 863 04 18

wsparcie techniczne:

730  - 1500

UWAGA!!

TELEFON DO WYSTAWCY ZNAJDUJE SIĘ PRZY OGŁOSZENIU OBOK ZDJĘCIA!

 

ebazarek@wodr.poznan.pl

DODAJ OGŁOSZENIE
Jak dodać ogłoszenie ?
Nie masz konta? Zarejestruj się

Kontakt

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU
ul. Sieradzka 29
60-163 Poznań

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, tel. 618 685 272. Adres mailowy inspektora ochrony danych: iod@wodr.poznan.pl.

Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane osobom zainteresowanym ofertą handlową, dostawcy hostingu i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

Dane są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 6 ust. 1 lit. a).

Dane będą przechowywane przez okres świadczenia usługi, a następnie niszczone, chyba że inne przepisy nakazują archiwizowanie danych przez okres dłuższy.

Administrator danych osobowych informuje o prawie do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także o prawie wniesienia skargi do UODO.