Nie masz konta? Zarejestruj się

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych (dalej ADO), przetwarzanych w formularzu kontaktowym, jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60‑163 Poznań, ul. Sieradzka 29, tel.+ 48 61 868 52 72, e-mail: wodr@wodr.poznan.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jest Agnieszka Bartkowiak-Kaczmarek, e-mail: tel. +48 723 678 010, iod@wodr.poznan.pl.
 3. Operatorem e-Bazarku jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60 163 Poznań, ul. Sieradzka 29, tel.+ 48 61 868 52 72, e-mail: wodr@wodr.poznan.pl.
 4. e-Bazarek realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dane dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym,
  2. poprzez zapisywanie plików cookies (tzw. "ciasteczek"),
  3. w urządzeniach końcowych, poprzez gromadzenie logów serwera www.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą zbierania Twoich danych osobowych, w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e‑mail,  jest art. 6 ust. 1 lit . b) RODO, w związku z  zapytaniem, informacją lub zgłoszeniem, przesłanymi do ADO za pomocą formularza kontaktowego,  umieszczonego na stronie www.wielkopolskiebazarek.pl/kontakt.
 2. e-Bazarek może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest obsługa przesłanego zapytania, informacji lub zgłoszenia, które kierujesz do ADO.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być organy i podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie Twoich danych na podstawie odrębnych umów powierzenia.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło zakończenie obsługi Twojego zapytania, przesłanej informacji lub wniosku.
 6. ADO nie będzie profilował Twoich danych osobowych oraz poddawał ich zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 7. ADO nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do krajów trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będzie ich poddawał transgranicznemu przetwarzaniu.
 8. ADO gwarantuje Ci spełnienie wszystkich Twoich praw, wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, dlatego w związku z przetwarzaniem Twoich danych w formularzu kontaktowym  masz prawo do:
  1. dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,
  3. usunięcia Twoich danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
  4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.
 9. Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:
  1. w odniesieniu do żądania dostępu: będziesz chciał powziąć informację o celu i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych,
  2. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ADO Twoje lub będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
  4. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres, pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń,
  5. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  6. w odniesieniu do  prawa wniesienia skargi –  Twoje żądanie nie zostało uwzględnione i uważasz, że dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem lub narusza Twoje dobra osobiste. 

Pliki cookies

 1. Nasza strona internetowa używa plików cookies, tzw. „ciasteczek”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Twojego urządzenia (komputera, smartfona itp.). Stosujemy je wyłącznie dla Twojej wygody w celu lepszego dostosowania naszej strony do Twoich indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych.
 2. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 3. Serwisy obce, do których odsyłamy na naszej stronie (np. YouTube, Facebook), mogą również używać plików cookie. Umożliwiają one m.in. logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam, odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Dokładny cel i zakres stosowania plików cookies w serwisach obcych jest opisany w polityce prywatności tych serwisów.
 4. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej, używanej do łączenia się z Internetem. W każdym momencie możesz dokonać zmiany tych ustawień. Kontynuacja korzystania z naszej strony bez zmiany ustawień, dotyczących plików cookies, oznacza Twoją akceptację na ich stosowanie.
 5. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki cookies, zapisane na dysku twardym Twojego komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa, ale również może uniemożliwiać działanie niektórych funkcji.
 6. W najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych zmianę ustawień plików cookies wykonujemy następująco:
  1. Google Chrome - w prawym górnym rogu przeglądarki klikamy symbol trzech pionowych kropek. Z menu wybieramy „Ustawienia”, następnie przewijamy stronę w dół i klikamy „Zaawansowane”. W bloku „Prywatność i bezpieczeństwo” klikamy kolejno „Ustawienia treści”, „Pliki cookies” i wybierając odpowiednią opcję dokonujemy zmiany ustawień,
  2. Mozilla Firefox -  prawym górnym rogu przeglądarki klikamy symbol trzech poziomych kresek. Z menu wybieramy „Opcje”, potem „Prywatność” i w bloku „Historia” dokonujemy zmiany ustawień,
  3. Microsoft Edge - prawym górnym rogu przeglądarki klikamy symbol trzech poziomych kropek. Z menu wybieramy „Ustawienia” i klikamy przycisk „Wyświetl ustawienia zaawansowane”. W bloku „Prywatność i usługi” dokonujemy zmiany ustawień,
  4. Microsoft Internet Eksplorer - w prawym górnym rogu przeglądarki klikamy symbol koła zębatego. Z menu wybieramy „Opcje internetowe”. W zakładce „Prywatność” klikamy przycisk „Zaawansowane” i wybierając odpowiednią opcję dokonujemy zmiany ustawień,
  5. Apple Safari - w prawym górnym rogu przeglądarki klikamy symbol koła zębatego. Z menu wybieramy „Preferencje”. W zakładce „Prywatność” wybierając odpowiednią opcję dokonujemy zmiany ustawień,
  6. Opera - w lewym górnym rogu przeglądarki klikamy przycisk „Menu” i wybieramy „Ustawienia”. Następnie klikamy „Prywatność i bezpieczeństwo” i w bloku „Ciasteczka” dokonujemy zmiany ustawień.
 7. W celu zmiany ustawień w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych, zachęcamy do zapoznania się z możliwościami zmiany opcji prywatności, w dokumentacji dostępnej na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia, ponieważ każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób.