Nie masz konta? Zarejestruj się

Informujemy  doradzamy  szkolimy

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przeprowadza bezpłatne szkolenia statutowe dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie:

Oferujemy tym samym wsparcie merytoryczne na najwyższym poziomie i kontakt z doświadczonymi specjalistami w określonych dziedzinach.

Organizujemy imprezy promocyjno-wystawiennicze o charakterze masowym (zobacz harmonogram), umożliwiające przekazywanie wiedzy z zakresu najnowszych praktyk rolniczych.

Współorganizujemy dożynki gminne i powiatowe, a także Dni Pola oraz obchody świąt związanych z terenami rolniczymi różnych regionów Wielkopolski, tj. m.in.: Dni Ogrodnika, Święto Szparaga, Dni Kukurydzy, Dni Pomidora.

Zadaniem Ośrodka jest ułatwianie transferu wiedzy i innowacji z nauki do praktyki rolniczej, wiąże się to z podejmowaniem współpracy z instytutami badawczymi, przedstawicielami nauki oraz środowisk rolniczych i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Bezpłatną działalność prowadzimy również w postaci elektronicznej. Innowacyjnym aspektem kontaktu z klientami jest Elektroniczna Platforma Świadczenia Usług, która umożliwia uzyskiwanie najnowszych wiadomości z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W ramach naszej działalności prowadzimy także aplikację, która pozwala monitorować wyniki modelu zarazy ziemniaka wraz z powiadamianiem e-mail i sms. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji, bez konieczności instalowania odrębnego oprogramowania.

Nasz Ośrodek jest liderem w rozwoju na terenie województwa wielkopolskiego polowych stacji meteorologicznych będących systemem pomagającym w podejmowaniu decyzji w ochronie roślin. Systemy te mają możliwość precyzyjnego określenia optymalnych terminów wykonywanych zabiegów ochrony roślin, co pozwala uzyskać wysoką efektywność zastosowanego zabiegu przy możliwość ograniczenia do niezbędnego minimum stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Świadczymy wszechstronne usługi komercyjne w zakresie:

Przeprowadzamy projekty dla mieszkańców obszarów wiejskich w ramach Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Organizujemy szkolenia podstawowe oraz uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony rośli przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.